Hus_3

Se om domænet Hus.dk er ledigt for 79 kr

 

De frivilliges hus, Thisted
Danner selvhjælpsgrupper og formidler frivilligt arbejde

 

De Frivilliges Hus, Aalborg
Formidler kontakter og inspirerer til frivilligt arbejde. Med nyheder, kurser, foreningsoversigt, marked, forum, aktiviteter og jobs

 

Arbejdsmarkedets hus
Arbejdsretten, Tjenestemandsretten, Den Kommunale Tjenestemandsret. Links

 

Brasilien, Håbets Hus, Recife
Tværkirkeligt kristent projekt hvis formål er, at give gadedrenge i Recife mulighed for, at starte et nyt liv med både håb og fremtid. Et UMO projekt

 

Det grønlandske hus i Århus
Aktuelt, kultur og information, Uddannelses-vejledning, aktiviteter, Mini-parlør, Arbejde i Grønland, Butik, Skoletjeneste, Foreninger, Turist i Grønland, Gudstjenester, Kollegiet

 

Det grønlandske hus i Aalborg
-Kulturelle, menneskelige og handelsmæssige kontakter mellem Grønland og det nordlige Jylland. -Vejledning af grønlandske uddannelsessøgende. -Social vejledning til herboende grønlændere. -Kontakt- og samlingssted for grønlændere og grønlands- interesserede i husets dækningsområde: Nordjyllands …

 

Det grønlandske hus i Odense
Løser serviceopgaver indenfor socialrådgivning, uddannelse, informationsvirksomhed og kulturelle aktiviteter for grønlandske og danske myndigheder, organisationer og borgere. Geografisk dækker Huset amterne Fyn, Sønderjylland, Ribe og Vejle

 

Hus til Romaer
Arkitektprojekt

 

Vestre Hus Børnenaturcenter
Billeder fra Ravnsholt Skov, plante- og dyreliv, samt idéer til naturformidling. Allerød

 

Tanternes Hus
Café og spisehus