Side 1, gå til side:

    Se om domænet Samfund.dk er ledigt for 79 kr

     

    Historisk Samfund for Ringkøbing Amt
    Arrangerer møder og udflugter for alle med historisk interesse

     

    Center for forskning i eksistens og samfund
    Projekter omkring menneskets livsudfoldelse og eksistensbetingelser i det moderne samfund

     

    Historisk Samfund
    Randers Amts Historiske Samfund samler oplysninger om befolkningens liv og færden i tidligere tider i amtet

     

    Adoption og Samfund
    På siden findes næsten alt om adoption. Der er noget for vordende og nuværende adoptanter, adoptivfamilier, adopterede og alle andre med interesse for adoption

     

    Dansk Meditations Samfund
    Forening, der arbejder for at udbrede brugen af Gururaj Ananda Yogi’s personligt udvalgte meditationsteknikker. På webstedet findes oplysninger om foreningen og dens aktiviteter samt oversættelser af Gururaj Ananda Yogi’s satsangs (taler

     

    Familie og Samfund
    Aktiv forbrugerorganisation, som skaber dialog mellem forbrugere og fødevareproducenter, levnedsmiddelindustri og detailhandel

     

    Kirkeligt Samfund
    Til fordel for frihedslinien i dansk kirke- og folkeliv med udgangspunkt i Grundtvigs kirkelige og folkelige tanker

     

    Dansk Organist og Kantor Samfund
    DOKS – organisation for de højest uddannede kirkemusikere fra de danske musikkonservatorier. Medlemmerne er organister og korledere blandt andet – i de danske domkirker

     

    Lolland-Falsters Historiske Samfund
    Lokalhistorie. Årbøger, ture og temadage. Arkæologi, historie, etnologi og folkeminder. Åben for alle interesserede

     

    Historisk Samfund for Sønderjylland
    For at fremme interessen og forståelsen for Sønderjyllands historie