Samfund

Se om domænet Samfund.dk er ledigt for 79 kr

 

Historisk Samfund for Ringkøbing Amt
Arrangerer møder og udflugter for alle med historisk interesse

 

Center for forskning i eksistens og samfund
Projekter omkring menneskets livsudfoldelse og eksistensbetingelser i det moderne samfund

 

Historisk Samfund
Randers Amts Historiske Samfund samler oplysninger om befolkningens liv og færden i tidligere tider i amtet

 

Adoption og Samfund
På siden findes næsten alt om adoption. Der er noget for vordende og nuværende adoptanter, adoptivfamilier, adopterede og alle andre med interesse for adoption

 

Dansk Meditations Samfund
Forening, der arbejder for at udbrede brugen af Gururaj Ananda Yogi’s personligt udvalgte meditationsteknikker. På webstedet findes oplysninger om foreningen og dens aktiviteter samt oversættelser af Gururaj Ananda Yogi’s satsangs (taler

 

Familie og Samfund
Aktiv forbrugerorganisation, som skaber dialog mellem forbrugere og fødevareproducenter, levnedsmiddelindustri og detailhandel

 

Kirkeligt Samfund
Til fordel for frihedslinien i dansk kirke- og folkeliv med udgangspunkt i Grundtvigs kirkelige og folkelige tanker

 

Dansk Organist og Kantor Samfund
DOKS – organisation for de højest uddannede kirkemusikere fra de danske musikkonservatorier. Medlemmerne er organister og korledere blandt andet – i de danske domkirker

 

Lolland-Falsters Historiske Samfund
Lokalhistorie. Årbøger, ture og temadage. Arkæologi, historie, etnologi og folkeminder. Åben for alle interesserede

 

Historisk Samfund for Sønderjylland
For at fremme interessen og forståelsen for Sønderjyllands historie