Side 1, gå til side:

  Se om domænet Samfund.dk er ledigt for 79 kr

   

  Historisk Samfund for Ringkøbing Amt
  Arrangerer møder og udflugter for alle med historisk interesse

   

  Center for forskning i eksistens og samfund
  Projekter omkring menneskets livsudfoldelse og eksistensbetingelser i det moderne samfund

   

  Historisk Samfund
  Randers Amts Historiske Samfund samler oplysninger om befolkningens liv og færden i tidligere tider i amtet

   

  Adoption og Samfund
  På siden findes næsten alt om adoption. Der er noget for vordende og nuværende adoptanter, adoptivfamilier, adopterede og alle andre med interesse for adoption

   

  Dansk Meditations Samfund
  Forening, der arbejder for at udbrede brugen af Gururaj Ananda Yogi’s personligt udvalgte meditationsteknikker. På webstedet findes oplysninger om foreningen og dens aktiviteter samt oversættelser af Gururaj Ananda Yogi’s satsangs (taler

   

  Familie og Samfund
  Aktiv forbrugerorganisation, som skaber dialog mellem forbrugere og fødevareproducenter, levnedsmiddelindustri og detailhandel

   

  Kirkeligt Samfund
  Til fordel for frihedslinien i dansk kirke- og folkeliv med udgangspunkt i Grundtvigs kirkelige og folkelige tanker

   

  Dansk Organist og Kantor Samfund
  DOKS – organisation for de højest uddannede kirkemusikere fra de danske musikkonservatorier. Medlemmerne er organister og korledere blandt andet – i de danske domkirker

   

  Lolland-Falsters Historiske Samfund
  Lokalhistorie. Årbøger, ture og temadage. Arkæologi, historie, etnologi og folkeminder. Åben for alle interesserede

   

  Historisk Samfund for Sønderjylland
  For at fremme interessen og forståelsen for Sønderjyllands historie