Samfund_2

Bornholms Historiske Samfund
Forening, der har til formål at vække og bevare interessen for Bornholm og dens fortid

 

Historisk Samfund for Vendsyssel
Arbejder for at udbrede kendskabet til og nære interessen for landsdelens historie og folkeminder

 

Historisk Samfund for Århus Stift
Har til formål at fremme interessen for Østjyllands lokalhistorie og udbrede kendskabet til områdets historiske begivenheder og udvikling over et bredt felt

 

Dansk-Islandsk Samfund
Har til formål at fremme forståelsen og det indbyrdes kendskab Danmark og Island imellem

 

Forældreorganisationen Skole og Samfund
Forening for skolebestyrelser og andre interesserede med tilknytning til den danske folkeskole. Består af 15 amtsforeninger og en landsforening

 

Indre Missions Samfund – Nykøbing Mors
Information om Indre Mission på Mors, ord til eftertanke og aktivitetskalender. Kristent fællesskab til styrkelse af troen og forkyndelse af evangeliet gennem en bred vifte af aktiviteter. Nykøbing Mors

 

Stationsbyens IT og Internet Samfund
Forening som hjælper folk med IT i Avedøre Stationsby og de omgivende lokalsamfund

 

Handicaphistorisk Tidsskrift
Udgivet af Historisk Selskab for Handicap og Samfund

 

Psykisk syge forældre og deres børn
Hel bog af Lene Lier, Bernadette Buhl-Nielsen og Hans Knudsen. Baggrundsinformation og en undersøgelse, med anbefalinger til hvordan vi som samfund bedst støtter

 

Heste-Nettets Ryttersnak
Fora om diverse emner. Blandt andet hyggesnak, juniorforum, røgt og pleje, træning, avl, økonomi, samfund og love, western, ris og ros til produkter og leverandører, hjælp og vejldening, arrangementer og efterlysninger