Samfund_4

Bogsvend – Ikast kristne Antikvariat
Antikvariat med brugte kristne bøger indenfor teologi, romaner, kristen livsforståelse, bibeludlægning, bibelundervisning, bibelforklaring og kristne livsberetninger, fra de forskellige kirkeretninger og -samfund

 

KFUM og KFUK i Danmark
Kristelig Forening for Unge Mænd og Unge Kvinder. Børne- og ungdomsbevægelse der arbejder for ansvar og medindflydelse i forening, kirke og samfund. Internationale navne er YMCA og YWCA

 

Venø Kirke – kirkegården
Kirkegården der er et levende mindesmærke, som afspejler det samfund, som den er en del af. Besøgende får en god oplevelse af stedet og af omgivelserne

 

Contra Fatum
Artikler om teologi, samfund og kultur set fra en liberal pietistisk synsvinkel

 

Medier og teologi
En analyse af formidlingens mulighed i og betydning for det elektroniske samfund, med udblik til følgerne for musik og teologi. Af Cand. Theol. Henrik Smith-Sivertsen

 

ISKCON Danmark
Det Internationale Samfund for Krishnabevidsthed

 

SSF-Sylt
Hjemmeside for det danske mindretal på Sild. De tre danske kulturforeninger SSF List, SSF Kejtum og SSF Vesterland-Hørnum står får indretningen af hjemmesiden. Den skal give jer et overblik over det kulturelle samfund og arbejde i det danske mindretal på Sild

 

Dansk MultiEtnisk Gruppe
Forsøger at skabe grundlag for effektiv integration af nyankomne udlændinge/nydanskere i det danske samfund. Baggrund, aktiviteter, nyhedsbrev, meninger og links

 

Udviklingstal.dk
Tabeller og figurer over udviklingsniveauer og udviklingstendenser i det globale samfund, til undervisningsbrug

 

Støttekomiteen for Tibet
Dansk forening, der støtter tibetanernes ikke-voldelige frihedskamp mod Kinas besættelse. Med information om landets historie, samfund og kultur