Har du en virksomhed? Er der ansatte i din virksomhed? Du har måske selv gået med overvejelser omkring udvidelse af forretningen. Overvejelser der går på, hvorvidt du sætter din nuværende virksomhed over styr, eller hvad revisoren/advokaten ville sige. Du går måske og overvejer de økonomiske konsekvenser, og hvad det egentlig kræver at udvide din virksomhed.

Det er der god grund til, for der er forskellige spørgsmål, du bør stille dig selv, inden du udvider.

1. ”Ved udvidelse af virksomheden, hvor meget er jeg villig til eventuelt at tabe?”
Sats ikke mere end du har råd til, eller lyst til, at tabe.
Man må af og til være klar på at løbe en risiko. Det er ofte, når man påtager sig en risiko, at gevinsten sætter ind. Du bør derfor overveje, hvor villig du er til at løbe risikoen. Er du mindre risikovillig, forholdsvis risikovillig, eller meget risikovillig? Det handler meget om at vælge gode investeringer. Ligeså meget handler det om erfaring og viden om branchen. Du kan have information, som rådgivere for eksempel ikke har, og derfor skal man ikke altid lade sig snyde af rådgivernes holdning.

2. ”Kan det blive en god investering?”
Der skal kun investeres, hvis det er tydeligt, at dette kan blive til en god investering. Hvis der er tvivl, bør du måske droppe projektet. Overvejelserne bør du basere på kvalificerede analyser og ikke mindst din erfaring i markedet. Udvidelsen skal gerne give et forventet afkast, hvis det ikke virker realistisk, så bør du ikke udvide.

3. ”Hvornår bør jeg ikke udvide?”
Svaret til dette spørgsmål er simpelt. Du bør ikke udvide og investere i projektet, hvis du ikke har en plan. Der bør opstilles KPI’er, som gør det muligt for dig at vurdere, hvor godt det går med at opnå dine mål. Ligeledes skal der lægges et budget. Ved hjælp af disse ting kan du holde øje med, om du er på rette kurs. Der skal justeres løbende, så du altid har et godt overblik over, om udvidelsen forløber, som den skal.

I forbindelse med eventuel udvidelse, kommer det ikke som nogen overraskelse, at der vil ske forandringer.
Forandringer i en virksomhed skal man tage alvorligt, da man helst gerne ser, at ens forandringsprocesser bliver succesfulde.

Praktiske overvejelser
Vedrørende udvidelsen er der visse tanker, man bør gøre sig, når det kommer til det praktiske.
Har virksomhedens lokaler plads til flere medarbejdere? Bør man investere i større lokaler? Hvis ja, i så fald er der ting, som skal flyttes? Eller skal man ud og købe nye ting? Er der budget for det?
Dette er alle overvejelser, som skal tænkes ind i ovenstående tredje spørgsmål angående udvidelses-planen.
Det kan også være, at man skal ud og finde billige mødelokaler i København i tilfælde af, at der er mange mennesker, som pludselig skal mødes noget oftere. Der er altså direkte praktiske ting, som skal indgå i ens planlægning af udvidelsen.

Kommuniker forandringen ud
Flere undersøgelser, bl.a. fra McKinsey og The Economist Intelligence Unit har påpeget, at 70% af alle forandringer generelt mislykkes, hvoraf mange har kommunikation som den primære årsag.
Det er vigtigt, at man under forandring i ens virksomhed har en veltilrettelagt, koordineret kommunikation og ledelsesstrategi. Succesen kan måles økonomisk, og gennem mere dedikerede og engagerede medarbejdere, som kan være med til at give konkurrencefordele. God kommunikation er særligt vigtigt, fordi den skaber klarhed for medarbejderne. Det kan nemlig være svært at ændre en organisationskultur eller integrere en ny adfærd gennem nye strukturer m.m..

Mange medarbejdere har brug for tid til at forstå, adoptere ideen, for til sidst at være med til at implementere den. Vær tålmodig og fortæl løbende medarbejderne, hvilken retning organisationen bevæger sig i, og hvilken betydning det får for de enkelte medarbejdere. Gennemsigtighed giver nemlig tryghed, og det bliver nemmere for alle involverede parter at kunne sætte sig ind i en eventuel udvidelse.
Virksomheden kan styrkes gennem forandringskommunikation, idet denne skaber øget engagement hos medarbejderne. Medarbejderne får nemlig lyst til at være en del af projektet, hvis de har kendskab til den udvikling som foregår, og dens konsekvenser. En god ledelsesstrategi skaber tryghed og tillid til ledelsens hensigter.