Som arbejdsgiver er det vigtigt, at ens medarbejdere trives. Føler de sig pressede og stressede, går det udover deres arbejdsindsats. Mistrives medarbejderne over længere tid, kan det have så alvorlige konsekvenser for deres helbred, at de går ned med stress og må sygemeldes. Dette er selvfølgelig ikke noget, nogen arbejdsplads ønsker. Alle ansatte er forskellige, og derfor kan stress hos én medarbejder måske ikke mærkes hos de andre.

Vær derfor opmærksom på den enkelte medarbejder, og at du ikke overbelaster dine ansatte, ved at følge disse råd. I stedet vil du skabe balance for de ansatte, hvilket giver en følelse af kontrol over deres arbejde.

Stil ikke urealistiske krav til medarbejderne

Forventninger og krav, der er urealistiske og uklare, kan virke stressende for medarbejderne. Der kan være mange grunde til, at forventninger og krav er urealistiske og uklare, for eksempel i forbindelse med tidspres, omfang, opfattelse af opgaven, kvalitetsniveau og manglende kompetencer. Det kan også skyldes, at medarbejdernes rolle, arbejdsopgaver eller funktion skifter. For at skabe tydelighed i krav og realisme, skal du som leder jævnligt tale med de ansatte om kvalitet og kvantitet.

Hvornår er noget ”godt nok,” og hvad forventes der af dem? Derudover skal du sørge for at sætte fokus på arbejdsprioritering. Hvilke opgaver kan vente, til der er bedre tid? Og hvilke opgaver skal prioriteres højt? Ved at tale om dette sammen med dine ansatte, vil de få et klarere syn på tingene.

Håndter organisationens forandringer – store som små

På en arbejdsplads kan der ske store forandringer. Dette kan skyldes organisationsændringer, ændrede referenceforhold, nye systemer, fusioner, nye teams, strukturændringer eller mangel på medarbejdere. Store og små ændringer kan lede til uforudsigelighed, usikkerhed og ubalance. Derfor skal du som leder være sikker på, at du håndterer forandringerne rigtigt. Vær en god forandringsleder og tydelig rollemodel. Tal om forandringerne og om, hvordan de skal håndteres.

Du kan faktisk ikke lytte eller kommunikere for meget med dine medarbejdere, og af denne grund bør du gøre det meget. Skyldes forandringerne et økonomisk pres, kan I implementere en Interim CFO som hjælp for medarbejderne. Dette vil være med til at skabe tryghed.

Vær opmærksom på dårlige samarbejder

I langt de fleste arbejdsfunktioner er samarbejde et centralt værktøj. Derfor er det vigtigt, at samarbejde i en virksomhed fungerer – både på grund af medarbejdernes produktivitet og trivsel. Som leder er det din opgave at være opmærksom på samarbejder, der ikke fungerer optimalt. Undersøg gerne, om de ansatte forstår og har et overblik over, hvem deres samarbejdsrelationer er vigtigst med.

Drøft årsagerne til eventuelt dårlige samarbejder. Husk på, at en sag har flere sider, og at alle medarbejdere som hovedregel altid ønsker at levere et godt arbejde. Coach de ansatte til selv at skabe forbedringer i samarbejdet – hvordan kan de selv gøre en forskel? Kan medarbejderne ikke løse det selv, kan du også forhøre dig hos dem, i forhold til hvordan du som leder kan hjælpe til. Skal der en fælles samtale til om opgaven? Er der brug for strukturelle løsninger på de forskellige problemer? Igen er kommunikation og det at lytte vigtigt for at løse problemerne på bedste vis.