Den største pengesluger ved et oliefyr er et gammelt et af slagsen. Et ældre oliefyr bruger langt mere fyringsolie. Og det kan tydeligt ses på din varmeregning. Derfor kan det godt betale sig at investere noget tid i din varmeregning, så du kan se, hvor det er, at oliefyret virkelig tager fat.

Måske du har et gammelt oliefyr. Ofte er et fyr af ældre dato årsagen til det store forbrug. Du kan vælge at skifte det ud til et nyt. Eller du kan finde en ny energiform. I denne artikel får du inspiration til, hvordan du selv kan spare penge på dit forbrug af fyringsolie. Også uden at skulle udskifte det hele. Og husk, at du også gør en god sag i forhold til klimaet.

Tjek kvaliteten af fyringsolien

Fyringsolie er normalt en forholdsvis stor udgiftspost. Og derfor kan det komme dig til gode at se på de forskellige leverandører. På den måde kan du finde en billig fyringsolie, der leverer en høj kvalitet. Fyringsolie virker umiddelbart som et produkt, der ikke kan haves præferencer på. Men det stemmer ikke overens med virkeligheden.

Fyringsolier af høj kvalitet vil have høj forbrændingseffekt. Det vil sige, at der produceres en meget lille del sod og affaldspartikler. Billige fyringsolier har nemmere ved at forurene i form af sod og affaldspartikler. Dog er det ikke altid tilfældet. Derfor er det en god idé at få information om leverandøren på forhånd.

Derudover vil noget fyringsolie afgive mindre lugt. Og noget fyringsolie er med til at vedligeholde din olietank indvendigt. Og det er særlig anvendeligt, hvis du gerne vil beholde det i mange år. Du finder hos flere leverandører billig fyringsolie – men tjek op på, at det indeholder den rette kvalitet.

Omkostninger ved skift til andre energiformer

De fleste ældre oliefyr har en nyttevirkning på 70%. Det betyder, at det kun er de 70%, der bliver omsat til reel energi. De sidste 30% siver direkte ud i luften. Omvendt vil et nyt oliefyr kunne levere en langt højere nyttevirkning. Og det er naturligvis kun godt for klimaet.

Derfor er udskiftning til et nyt oliefyr en god idé. Dog er det kun muligt, hvis du ikke har andre alternative energiformer til rådighed. Fra 2016 blev det vedtaget, at det ikke længere godkendes at installere oliefyr, hvis andre energikilder kan vendes. Andre energikilder er blandt andet fjernvarme eller naturgas.

Du kan skifte din energiform til en kondenserende gaskedel, fjernvarme, en varmepumpe eller et pillefyr. Når du skifter til en mere effektiv varmekilde, får du et energitilskud af staten. Størrelsen på dette tilskud afhænger af, hvor stor en energibesparelse du opnår. Desuden kan du få håndværkerfradrag, hvis du udskifter dit oliefyr.

Selvom du kan få energitilskud og håndværkerfradrag, vil omkostningerne ved en udskiftning til anden energikilde være høje. Derfor er det ikke bare noget, du kan gøre. Det er vigtigt, at du sætter dig ind i, hvad den nye varmekilde skal være. Og hvor meget du faktisk opnår i energibesparelse. Og husk at tænke langsigtet. Er det noget, som du vil være glad for om 20 år?