Mulighederne er mange i dag, og konkurrencen er hård i erhvervsbranchen. Indenfor en lang række brancher efterlyses der dagligt nye og bedre tiltag til aktivt at skabe en øget værdi i den pågældende virksomhed. Læs mere her og find nemme alternativer, der vil spare dig tid og penge med få nye tiltag, der vil skabe stor værdi på kort sigt for dig og din virksomhed.

Kom af med papirarbejdet

Konkurrencen indenfor mange brancher og erhverv er i de senere år blevet markant større. Det kan have fatale konsekvenser for virksomhederne rundt i landet, der har svært ved at skabe den nødvendige værdi. Effektivitet er vejen frem, og det er uundgåeligt at tage stilling til internt i hver enkelt virksomhed.

Specielt indenfor de traditionelle håndværk og erhverv overhaler konkurrenter med hurtige skridt. Den primære årsag til dette er digitaliseringen og nye alternativer til de daglige opgaver. Her er det ofte timeregistrering, der er en stor byrde for både medarbejderne og administrationen. Det er ofte både ressourcekrævende, og endvidere er det også tidskrævende og spild af fokus. I mange tilfælde er det svært at bibeholde og retfærdiggøre brugen af papir og sedler i det daglige arbejde.

Den digitale timeseddel

På trods af man kan hænge ved traditionerne, og det fortsat er velfungerende, så skal det ikke blive ens undergang. Omvæltningen starter ofte et så simpelt sted som ved de mange timesedler. Flere ledere og andre i administrationen bruger dagligt ualmindeligt lang tid på at holde styr på og registrere deres medarbejders timeregistrering. Mulighederne og teknologien i dag har givet velfungerende digitale værktøjer direkte til værdiskabende aktiviteter for en lang række forretninger.

I implementeringen af en digital timeseddel vil man ikke kun komme af med de mange små sedler, der ligger og flyder overalt. Det vil være en optimal genvej til at koble sine eksisterende økonomisystemer op på timeregistreringen. Det vil aktivt spare mandetimer og tid, der kan blive brugt på mere relevante og værdiskabende områder.

Skab bedre kommunikation i virksomheden

På mange områder mangler der kommunikation indenfor diverse forskellige virksomheder. Det er alt sammen vigtigt og afgørende for overlevelse, at der skabes fokus på kommunikation, der vil være en stor værdikilde til det fremadrettet arbejde og for forretningen. Ved implementeringen af digital timeregistrering vil man med fordel kunne tilvælge andre funktioner, som eksempelvis følgende

  • Tillægsregistrering
  • Billeder og dokumenter
  • Vareregistrering

I et enkelt program vil man samle de daglige problematikker, der på et kort øjeblik vil være forsvundet. Det kan være svært at kommunikere og registrere diverse vareindkøb, når man har mange medarbejdere, som arbejder udenfor kontoret. Det vil endvidere være til stor frustration for medarbejderne, der vil være begrænset og opleve tidsspild. Gennem en mobil service til at styre de mange funktioner og tiltag internt i virksomhed vil der være skabt den nødvendige kommunikation på tværs af virksomheden. I mange tilfælde er det ikke et spørgsmål om et valg om at implementere netop sådanne tiltag. Det er nærmere et spørgsmål om overlevelse og effektivisering på det konkurrencepræget marked.