Ledelse er et fænomen der har været diskuteret siden tidernes morgen. Hvad er god ledelse og hvordan bliver man en god leder er svært at definerer. Det er dybt afhængig af den specifikke kontekst, hvorfor det det kan være svært at finde en formel for, hvad der fungerer bedst. Der eksisterer dog nogle overordnede faktorer, som enhver leder bør kende til, uanset om det er en børnehave eller en afdeling hos Mærsk der skal ledes. Her kommer nogle tips til, hvordan man kan styrke sin daglige ledelse.

Overblik

En god leder skal uanset hvilken enhed der skal ledes hele tiden have overblik over situationen.  Man kan ikke lede en flok ansatte, hvis man ikke selv kan finde hoved og hale i, hvor det er man er på vej hen og ikke mindst hvorfor.  Hvis man leder en afdeling i en stor koncern, så er det vigtigt, at man er i stand til, at få denne afdeling til, at arbejde som både en selvstændig enhed, men også ift. til opstillede mål der for hele koncernen.  Her skal man hele tiden have fingeren på pulsen og vide hvor langt man er fra de målsætninger som virksomheden og afdelingen måtte have. På denne måde kan man bedre udvikle tiltag til, hvordan disse målsætninger skal indfries.

Kommunikation

Man skal ikke negligere de kommunikative aspekter der er i ledelse. Den rigtige kommunikation kan have stor betydning for, hvordan  ens medarbejdere præstere og om de er villige til at give alt for virksomheden. Det kan være et effektivt motivationsredskab, i så fald det bruges rigtig.  Her skal man som leder være stor opmærksom på, at der er stor forskel på, hvilke platforme man kommunikerer på og effekten af dette. Eksempelvis er der stor forskel på, at sende en mail, smide en besked på intranettet eller face to face kontakt.  Hvis man skal sende en fællesbesked ud, vil det være favorabelt at bruge enten mails eller intranettet. Det er gode værktøjer til at informere medarbejdere omkring, eksempelvis nye tiltag i firmaet eller ændringer af mødetider.  Hvis man skal have et alvorsord med en medarbejder, vil det derimod være bedre at kommunikere dette face to face, da dette kan synes mere intimiderende og seriøst fremfor, hvis man bare sendte en mail. Derudover er det selvfølgelig også en mulighed at gribe telefonen, hvorfor det kræver, at denne virker ellers kan man få rep af iphone.

Plan

En god leder skal også kunne evne, at opstille en detaljeret plan og følge den til dørs. Som leder skal man kunne evne, at have mange bolde i luften og kunne administrere, at mange folk hiver i en fra højre og venstre. En god måde, at få et overblik, over de ting man gerne vil nå, kan blandt andet være gennem brug af elementer fra projektledelse, hvor man deler sine mål op i mindre bidder, med henblik på at få dem til at fremstå mindre komplekse og uoverskuelige. Derefter laves en udførlig plan omkring, hvordan disse skal realiseres ligesom der opstilles en tidshorisont.

Trivsel

Medarbejderne er lederens vigtigste aktiver, hvorfor de skal behandles med respekt, hvis de skal forblive engageret og ikke mindst motiveret for deres arbejde. I den forbindelse er det vigtigt, at fokusere på personlig udvikling for hver enkelt medarbejder, og finde frem til, hvad der motiverer dem i deres daglige virke og ikke mindst, om de har nogle mål i arbejdsmæssig kontekst, som de gerne vil have indfriet. I så fald vil det være relevant, at man sammen med medarbejderen evaluere og laver en plan for fremtidig udvikling.

Dertil er det vigtig, at være lyttende, hvis en medarbejder kommer med nye tiltag og tage dem op til revision. Eksempelvis, hvis de kommer med nye innovative tilgange som brug af en ny server til arbejdet. Ligesådan er det vigtigt, at man som leder holder privatliv og arbejdsliv adskilt, så hvis man lige har gennemført et nyt spil eller installeret en minecraftserver, så er det ikke noget man skal diskutere med sine medarbejdere.